Konverteringsoptimering betyder att du ska få besökare att göra det du vill att de ska göra på din webbplats, app eller landningssida. Detta görs genom analyser, optimering och utvärdering av dina sidor på webbplatsen eller din app.

Till en början är det viktigt att ha ett så kallat konverteringsmål, alltså ett mål på vad du vill att besökarna ska göra på din landningssida eller din app, därefter är det bara att följa det fokuset.  Ett konverteringsmål kommer göra det enklare då flera webbplatser idag fokuserar- och vill tillgodogöra allt och alla. Det är viktigt att skala bort och hitta ett fokus för att enklast uppnå målet. 

Att uppnå bästa möjliga resultat inom digital marknadsföring kan vara lite klurigt, hur vet man att man går i rätt riktning med sitt arbete när det kommer till att få kunder att konvertera? En e-handlare vill gärna att fler besökare handlar på deras sida, ett B2B-företaget vill få in fler leads – men alla som äger en webbplats har en sak gemensamt. Ett huvudsyfte med webbplatsen, som kallas för konvertering. För att uppnå fler konverteringar på sin webbplats så kan man gå olika vägar, konverteringsoptimering är en av dessa och vi kommer förklara detta i följande text.

 

Vad är konverteringsoptimering (CRO)

Som tidigare nämnt är konverteringsoptimering även förkortat som CRO ett sätt att analysera, utvärdera och optimera en hemsida eller app för att få besökarna till sidan att göra det du vill att de ska göra.

Genom CRO kommer en E-handlare logiskt sätt öka antalet konverteringar på webbplatsen. En viss procent av dessa kommer att konvertera detta kallas för konverteringsfrekvens. Om en E-handel har en konverteringsfrekvens på 2% betyder det att ca 20st kommer konvertera på 1000 besökare. Då kan man på ett ungefär räkna ut att många fler kunder än 2000 besökare i månaden kommer generera till en bra affär.

1000 * 2% = 20 kunder

2000 * 2% = 40 kunder

Istället för att fokusera på att öka antal besökare kan man istället fokusera på konverterings frekvensen. Det som verkligen ger resultat i försäljningen och skapar leads. Om en E-handlare ökar sin konverteringsfrekvens till 4% så genererar tusen besökare precis lika många kunder som två tusen besökare hade gjort med den tidigare konverterings frekvensen på 2%.

1000 * 4% = 40 kunder

2000 * 4% = 80 kunder

För att öka konveringsfrekvensen måste företaget jobba med konverteringsoptimering. Detta gör man lättast genom en grundlig CRO-analys. Man går igenom hemsidan och ser vad som kan förbättras och vad som kan bidra till en ökad konverteringsfrekvens. Målet är att ändra utseende och vissa funktioner för att göra det så uppenbart och enkelt som möjligt för kunden att konvertera. På så sätt ökar man försäljningen.

Vi på Helsingborg Design LAB kan hjälpa ditt företag att ta fram en grundlig CRO analys för att hjälpa er att nå era mål med försäljningen på bästa möjliga sätt.

 

Hur kan vi hjälpa dig med konverteringoptimeringen?

Så hur går det till när vi optimerar er sida för att förbättra er försäljning?

Först och främst ser vi över layouten och ser till så att allt ser korrekt ut där ur ett CRO perspektiv. Man förlitar sig ofta på att webbutvecklaren har ordnat med allt på sidan men så är inte alltid fallet. Du kan behöva extra hjälp med att få igång konverteringen på sidan. Det kan vara allt från rubriker, sökordsanalyser samt CTA knappar som behövs optimeras på sidan för att ni ska nå upp till drömförsäljningen.

 

Hur funkar det på Kepler Hosting?

När vi optimerar er sida och för att få förbättrad försäljning arbetar vi med relevanta tester. Detta gör vi genom att alltid analysera utgångspunkten vilket man gör genom att kolla hur besökarna beter sig på webbplatsen men även hur de uppfattar webbplatsen. Det kan man göra via google analytics, där samlas det in data från kundens beteende mönster som sedan går att göra mätningar på. Därefter behöver man se vad just din webbplats behöver förändra utifrån den data som visas och hur just besökarna på den specifika webbplatsen beter sig.

Tester skapas sedan beroende på informationen som samlas in och sedan vilken uttrycksform som är mest tillämplig. Det kan vara tester såsom relevanta för e-handel som att till exempel kunna testa funktionaliteten för köp, vilket är när besökaren utför köpet, från att varan läggs i varukorgen till varan är köpt. Då kan man tydligt följa vart det finns problem och hur det ska åtgärdas. 

 

Vad är A/B-tester

Vi jobbar med A/B-testing för att helt enkelt se resultat och skillnader på webbplatsen. Poängen med A/B-testing är väldigt logisk man väljer helt enkelt ut det bästa av två världar för att hitta den optimala versionen när det kommer till CRO.

A/B-tester görs när det analyserats vad problemet är men även vad som är bra med sidan. Ett A/B-test görs genom att man sätter olika versioner av sidor i jämförelse för att se vilka utföranden som genererar bäst resultat. Det kan betyda två helt exakt likadana sidor med minimalistiska skillnader såsom storlek eller placering på en knapp.

Testerna görs på sidorna genom två olika grupper av besökare, grupp A och grupp B. Den ena gruppen får den ursprungliga versionen och den andra gruppen får den nya gjort för att öka konverteringsgraden. Det kommer därefter tydliga resultat om vilka sidor som funkar bäst och ger en ökad konverteringsgrad och de implementeras därefter. 

 

SÄTT UPP MÅL:

Det är viktigt att sätta upp mål för att nå det bästa resultatet, vill man öka trafik? konverteringar? eller få in fler bokningar? Alla hemsidor är olika och vi anpassar vår CRO utefter de rätta ändamålen.

Konverteringsoptimering