I detta inlägg går vi igenom 5 trender som formar framtiden för webbutveckling och hur man kan undersöka aktuella webbutvecklingstrender och hur de troligen kommer att påverka branschen under de kommande åren. Trender förändras ständigt och det är något man borde hålla sig uppdaterad om ofta. Följande troliga trender att diskutera är:

 

  1. Progressiva webbappar (PWA): PWA:er är ett val som webbutvecklare använder alltmer när användningen av mobila enheter ökar. Med snabbare laddningshastigheter, offlinefunktioner och andra funktioner som tidigare bara var tillgängliga i inbyggda appar, ger PWA:er en mer appliknande upplevelse.
  2. Tillgänglighet: I takt med att fler och fler förlitar sig på internet för sina dagliga aktiviteter, blir det mer och tydligare hur viktigt webbtillgänglighet är. Att göra webbplatser tillgängliga för användare med funktionsnedsättning, som de som är döva, synskadade eller har begränsad rörlighet, blir allt viktigare för webbutvecklare.
  3. Voice Interfaces: Webbutvecklare undersöker efter sätt att inkludera röstgränssnitt på sina webbplatser eftersom röstassistenter som Siri, Alexa och Google Assistant blir vanligare. I takt med att röstteknologin utvecklas och blir mer allmänt använd för rutinmässiga sysslor, förväntas denna tenden bestå.
  4. Artificiell intelligens: Allt eftersom AI-tekniken utvecklas spelar den en större roll inom webbdesign. AI kan användas för att automatisera processer, analysera data och ge användarna skräddarsydda upplevelser.
  5. Blockchain-teknik: Blockchain-teknik revolutionerar inte bara pengar utan även webbutveckling. Större säkerhet, integritet och transparens kan hittas på webbplatser byggda på blockchain, som också kan användas för att bygga decentraliserade appar och marknader.

 

Detta inlägg tar upp de nuvarande trenderna inom webbutveckling, såsom progressiva webbappar, tillgänglighet, nårbarhet, artificiell intelligens och blockchain-teknik. Genom att hela tiden hålla sig uppdaterad inom de senaste trenderna inom webbutveckling, blir det även enklare för webbutvecklare att positionera sig högt inom området och hjälpa till att forma en webbplats eller applikation för framtiden och internet.

Läs mer om varför snabb hosting är viktigt och hur Kepler kan hjälpa dig med det!

 

kepler hosting