Vad är CSS och hur används egentligen en CSS-regel

Vad är CSS?

Vad är CSS? Jo, CSS är en av de tre grundläggande byggstenar för att bygga en hemsida och är designen till webbplatsen besökarna ser utåt. Det står för Cascading Style Sheets och byggs tillsammans med HTLM och Javascript. Det som ingår i CSS är animationer och typsnitt till texter bland annat. CSS  kallas även för stilmallsspråk och det är inte ett programmeringsspråk då man inte kan utföra kommando. Både CSS och HTML är båda beroende av märkspråk. Märkspråk är en kod som förmedlar instruktioner om hur ett datorprogram ska redovisa bilder, text, länkar och mycket mer

Vad är då ett stilmallsspråk?

Stilmall gör att ett strukturerat dokument får en stil, framförallt märkspråk. Det sker via olika stilregler för hur det specifika strukturerade dokumentet ska se ut, det sker via ett språk som CSS sätter upp via dessa regler. 

Det kan låta krångligt, därför ska vi ge ett verkligt exempel på hur detta gå till på din hemsida. Vi tänker oss att din hemsida ser ut på ett visst sätt och när vi då göra några små förändringar i med stilregler kan utseendet på hemsidan se helt annorlunda ut. Det kan handla om enkla regler såsom färger och typsnitt och så vidare. Men även avancerade regler såsom layout och om det ska vara skillnad mellan mobil och dator. Har en hemsida inte en stilmall ser hemsidan endast ut som ett blankt dokument med text, därav är det alltid bättre att iallafall ha en enklare variant av en stilmall än ingenting alls. 

Vi på Kepler Hosting har hittat ett plugin för wordpress som kallas Generation Editor och är totalt utrustad för CSS- och Javascript med anpassade inläggstyper som är tätt integrerade med WordPress- kodningsram.  Läs mer om det här!

 

Användning av CSS tillsammans med HTML

I och med HTML också är en av dessa byggstenar för att skapa en webbplats behöver vi nu gå igenom hur CSS och HTML samspelar. I HTML finns så kallade element, det finns två stycken som tillåter webbplatsen att kunna läsa in den specifika CSS-koden. Det finns lite olika metoder på hur detta kan användas som vi kommer gå igenom nedan:

 

  1. Den första och vanligaste metoden är för större webbplatser och är att man använder sig utav något som kallas link. Genom detta kan du länka till filen med CSS-koden, det registrerar även för webbläsaren att det är en CSS-fil. 
  2. Den andra metoden innebär användning av en stil tagg som kallas style och gör genom att direkt skriva in CSS-koden i dokumentet under style. Konsekvensen av detta är att det tar mycket utrymme.

 

 

Organisera din CSS

Det första steget är att organisera stilmallarna som du skapat. För att kunna organisera stilmallarna så bra som möjligt kan det vara bra att vara konsekvent när det gäller de olika valen av stilmallar över hela hemsidan. Detta är bra på grund av att du enklare kommer kunna ha koll på arbetet. 

 

När en CSS kod görs är det bra att man gör små kommentarer till sig själv. Detta gör det enklare att hålla kolla på varje kod. Det skapar även effektivitet i arbetet då du lätt vet vad varje stilmall står för i samband med kommentaren till nästa tillfälle eller för dina utvecklare.

 

Ett annat sätt att organisera för att kunna göra varje stil-kod enkel att läsa för andra är om man använder många radbrytningar. Alltså för varje enhet skapar man en ny rad. Ett annat viktigt tips är att ha olika formatmallar för större projekt, detta är ett tips för större webbplatser där det kan vara bra att använda sig av fler stilmallar. Även detta gör att du enkelt kan hitta. Det kan exempelvis handla om att göra en stilmall för din e-handelsbutik som är anpassad för just priser, produktbeskrivning och mycket mer, och en annan för globala stilar.

webbhotell som kontrollerar kundens behov

 

Olika typer av CSS

 

Intern CSS

Det betyder att du kan konstruera en hel webbplats istället för att använda specifika element. Beroende på ditt behov och hur du vill skapa en webbplats är intern CSS även en bra och tidseffektiv metod att använda. 

 

Inline CSS

Innebär att du kan konstruera bestämda element från HTML. Detta är inte en metod utvecklare rekommenderar och är något man oftast undviker. Vid användning av Inline CSS kan man inte kan cachelagra då rekommendationer oftast menar på att det är bra att undvika att dela upp CSS över fler filer. När använder man Inline CSS då? Jo, förmodligen den enda situationen den används är vid styling av en separat sektion för text på en bit av sidan.

Extern CSS

Extern CSS är att du kan skapa webbplatsen med hjälp av en stilmall fil. Genom att använda extern CSS finns alla stila som är tvungna att tillämpas på en webbplats redovisade i en extern stilmall. Det är enkelt beskrivet en lista över CSS-regler och framställs i separata dokument och kan inte innehålla en HTML-tagg <link> då detta tillämpas som för att länka en extern stilmall. Det kan kombineras med inbäddade stilmallar och antalet externa stilmallar som en separat HTML-sida kan använda är det ingen gräns på. Det är ett bra och viktigt verktyg då det sparar tid. 

 

Hur används CSS-regel

 

När vi pratar om stilmallar så kan det finnas en eller flera stycken CSS-regler. En CSS-regel bestämmer och särskiljer de element som ska formateras, denna regeln berättar även hur ett HTML-element eller grupp ska redovisas. CSS-regeln berättar även hur formationen är med hjälp av olika värden för egenskaper som storlek, typsnitt, färg men även vilken position för de valda elementen. 

Selektor och deklarationer är de två fokus delar en CSS-regel har. När man pratar om deklarationer kan det finnas en eller flera och skrivs mellan spetsparanteser som har två delar värde och egenskap. För att stänga egenskapsdelen avslutas det alltid med kolon där därefter kommer egenskapens värde som som sedan stängs av med semikolon som markerar deklarationens avslut.